Het uitvoeren van een vonnis schorsen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Veel van ons zullen met belangstelling de juridische strijd tussen de Nederlandse Staat en Viruswaarheid.nl over de avondklok hebben gevolgd. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) geen grondslag biedt voor het instellen van de avondklok. Het vonnis was direct uitvoerbaar. Deze maatregel moest dus vervallen. Dat heeft een paar uur geduurd.

De Staat is in hoger beroep gegaan tegen het kort geding vonnis en heeft ook een schorsingsincident ingesteld. Met een schorsingsincident wordt gevraagd om het vonnis niet uit te voeren, in dit geval de avondklok nog niet te schrappen, totdat in het hoger beroep is beslist. Dat schorsingsincident werd gisteravond, na de wraking, behandeld.

Misschien heb je de hoger beroep rechter (een aantal keer) horen zeggen “we gaan het vandaag niet over de inhoud...