Column: Open <i>online</i> 2020, #openrecht, openWoltersKluwer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Natuurlijk, 2020 was een rampjaar. Het land was meer dicht dan open. En dat gold ook voor gerechten en advocatenkantoren. Toch ging er in 2020 voor veel juristen ook een wereld open. De online-wereld. Zittingen vonden plaats via Skype, overleg met cliënten bleek prima te gaan via Teams, of Zoom...