Onnodig grieven in familiezaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Advocaten in familiekwesties moeten waken voor onnodige polarisatie tussen de ex-echtelieden. Van een advocaat mag een bepaalde mate van terughoudendheid worden verwacht, omdat ook andere belangen een grote rol kunnen spelen, met name belangen van kinderen. De bijzondere regels over onnodig grieven ...