Vruchtgebruik als zekerheidsrecht?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de financieringspraktijk wordt wel eens gedacht aan vruchtgebruik (artikel 3:201 e.v. BW) als alternatief voor een pandrecht op vorderingen. Zo ook in deze zaak. Vruchtgebruik kan ‘zekerheidsachtige vormen’ aannemen doordat partijen afspreken dat de duur van het vruchtgebruik afhankelijk is van...