Hoge Raad: civiele zaken digitaal

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ook daarna verloopt de uitwisseling van stukken tussen partijen en de Hoge Raad via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. In verzoekschriftprocedures die voor 1 april 2021 gestart zijn, wordt nog op de gebruikelijke manier geprocedeerd.
Bij de Hoge Raad is in 2017 al verplicht digitaal procederen ingevoerd voor civiele vorderingsprocedures. Ook voor straf- en belastingzaken is het portaal Mijn Zaak Hoge Raad beschikbaar.
Het bericht Hoge Raad: civiele zaken digitaal verscheen eerst op Mr. Online.