De Wet kansspelen op afstand is bijna van kracht. De laatste ontwikkelingen op een rij.

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Over ruim een maand treedt de Wet Kansspelen op afstand in werking. De Kansspelautoriteit heeft de afgelopen weken veel informatie aangepast en inmiddels zijn bijna alle documenten en regelgeving definitief. In dit blog leest u over de laatste ontwikkelingen.

Op 1 april 2021 treedt de Wet kansspelen op afstand in werking (“Wet Koa”). Zodra de wet van kracht is, kunnen aanbieders van online kansspelen vergunningaanvragen indienen bij de Kansspelautoriteit (“Ksa”). De markt voor online kansspelen gaat zes maanden na de inwerkingtreding open, nu op 1 oktober 2021.

Bijna alle regelgeving en documentatie is inmiddels definitief. Van een aantal documenten is nu een voorlopige eindversie gepubliceerd. Dit betekent dat de publicatie in principe niet meer wijzigt, maar pas formeel vastgesteld wordt zodra de Wet Koa in werking treedt op 1 april 2021.

Lagere regelgeving

De tekst van het Besluit kansspelen op afstand en de Regeling ...