Sponsoring: geld terug in coronatijd of niet?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland mocht een oordeel vellen over de vraag of een sponsor van een sportclub het sponsorcontract kon ontbinden, omdat wedstrijden vanwege de coronamaatregelen geen doorgang konden vinden. De casus illustreert ten enenmale dat de uitkomst van dit soort...