Senior jurist Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de Provincie Zuid-Holland

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Binnen het team van juristen en juridisch medewerkers verzorg jij als senior de gevoelige verzoeken om informatie op grond van de Wob. Je analyseert en toetst het verzoek aan de hand van de uitzonderingsgronden van de Wob en bereidt de besluitvorming voor. Je hebt daarbij te maken met politieke...