De transitievergoeding anno 2021, hoe zit dat ook alweer?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Sinds de invoering van de transitievergoeding in juli 2015 is er het nodige veranderd aan deze regeling. Hierbij een helder en actueel overzicht over de transitievergoeding anno 2021, als introductie op een uitgebreide en actuele Practice Note over dit onderwerp voor OpMaat Arbeidsrecht+.

Doel transitievergoeding

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding ex art. 7:673 BW als een arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd of niet is verlengd. Het doel van de transitievergoeding is tweeledig: het faciliteren van de overgang naar ander betaald werk en als compensatie voor het ontslag. De transitievergoeding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor scholing, begeleiding naar ander werk of ter compensatie voor de gemaakte kosten voor het zoeken naar een andere baan, maar dit is uiteraard niet verplicht.

Re...