De zaak An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire, An tArd-Aighne (sic)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een rechterlijke instantie van een lidstaat is gehouden de haar door het nationale
recht verleende bevoegdheid uit te oefenen om voor recht te verklaren dat deze
staat een richtlijn van de Unie niet correct heeft omgezet en verplicht is om dit te
verhelpen.
Deze rechterlijke instantie kan de...