Beantwoording Kamervragen over dubieuze grondhandel

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Hoekstra van Financiën stuurt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Rechtsbescherming, de Tweede Kamer antwoorden op vragen over dubieuze grondhandel.