Benoeming advocaat-generaal en drie nieuwe raadsheren in de Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Ministerraad heeft op 5 maart 2021 ingestemd met de benoeming van een nieuwe advocaat-generaal en drie nieuwe raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden. ...