Nieuwe PG bij de Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De procureur-generaal (PG) geeft leiding aan het parket bij de Hoge Raad waar de advocaten-generaal werkzaam zijn. Het parket geeft juridische adviezen (conclusies) aan de Hoge Raad. Daarnaast heeft de PG een aantal bijzondere taken, zoals het doen van onderzoek naar afgesloten strafzaken met het oog op mogelijke herziening. Ook heeft hij toezichthoudende taken: disciplinair toezicht ten aanzien van rechters, thematisch toezicht in relatie tot het Openbaar Ministerie en toezicht op de naleving van de AVG voor de gehele rechtspraak. Verder is de PG belast met de vervolging van ambtsdelicten van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen....