Verbeurte dwangsommen en bewijs van derden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Niet uitgesloten is dat beelden die door derden zijn gemaakt een rol kunnen spelen bij de beoordeling of een dwangsom is verbeurd. Mag dergelijk bewijs worden gebruikt bij de vaststelling dat een last niet is uitgevoerd?