Corona en huur: de eerste bodemuitspraken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Uit de eerste bodemuitspraken volgt dat het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden veel mogelijk maakt voor huurders in nood. De verwachte verdieping van het juridisch debat is (vooralsnog) uitgebleven. In deze bijdrage bespreek ik enkele opvallende elementen uit de corona-rechtspraak.

Onvoorziene omstandigheden

Het is inmiddels duidelijk dat het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW een prominente rol speelt bij de beantwoording van de vraag of de huurder in aanmerking komt voor een huurkorting. Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die partijen niet (expliciet of impliciet) in hun overeenkomst hebben verdisconteerd. Waar partijen al dan niet stilzwijgend in hebben voorzien, zal per huurovereenkomst verschillen en dient dus telk...