Commissie Meijers start rechtsstaatsproject

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Commissie Meijers is een onafhankelijke groep van onder meer hoogleraren, rechters en advocaten die adviseert over Europees straf-, asiel-, migratie-, privacy, non-discriminatie en institutioneel recht. Zij zetten zich in voor de bevordering van openbare en democratische besluitvorming, respect voor mensenrechten en waarborging van de toegang tot de rechter in de EU. Dit doen ze onder meer door concept-wetgeving en -beleidsnota’s onder de loep te nemen en te becommentariëren. Zo schreef de commissie vorig jaar over de juridische mogelijkheden om stappen te ondernemen tegen schendingen van de rechtsstaat in EU-lidstaten....