Kinderalimentatie: geen contractsvrijheid ten nadele van kinderen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In verband met een niet-wijzigingsbeding oordeelt de Hoge Raad dat de contractsvrijheid van ouders bij afspraken over kinderalimentatie wordt begrensd door de dwingendrechtelijke regel dat kinderalimentatie (ten minste) moet voldoen aan de wettelijke maatstaven.