De componenten van de transitievergoeding

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De wetgever heeft in regelingen
vastgelegd met welke looncomponenten
rekening moet worden gehouden bij de berekening
van de transitievergoeding. Dit is echter
vatbaar voor discussie, bijvoorbeeld of en hoe bonussen moeten worden meegenomen en hoe verkapt loon meegerekend dient te worden. De...