Proces van de eeuw

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het tijdschrift, dat honderd jaar geleden in het leven werd geroepen door dr. Nico Muller als ‘Maandblad voor Berechting en Reclassering van Volwassenen en Kinderen’, richt zich vooral op de strafrechtspecialist in het brede veld van criminologie en rechtshandhaving. Het wil daarnaast een platform zijn voor discussie voor iedereen die geïnteresseerd is in het strafrecht. In het vakblad is veel aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van misdaad, veiligheid, berechting en straf....