Algemeen deken in hoger beroep in tuchtzaak financiële kengetallen kantoren

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Algemeen deken Knüppe is in appel gegaan tegen de beslissing van de Amsterdamse Raad van Discipline over het opvragen van financiële kengetallen bij een advocatenkantoor. De tuchtrechter verklaarde een dekenbezwaar tegen een kantoor dat de gegevens niet wilde verstrekken vorige maand ongegrond.

Lokale dekens kunnen in het kader van risico gestuurd toezicht financiële kengetallen opvragen om te controleren of een advocatenkantoor organisatorisch gezien de geldende regels naleeft en voldoet aan de administratieplicht.

De vijf advocaten van het betreffende kantoor weigerden vorig jaar om de gevraagde financiële gegevens te verstrekken aan de Amsterdamse deken, die bij alle Amsterdamse kantoren gegevens had opgevraagd. “Wij zijn van mening dat Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) niet de bevoegdheid verschaft voor deze algemene, arrondissementsbrede opvraag van financiële kengetallen,” schreve...