Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Rijksministerraad heeft ingestemd met benoemingen van (plaatsvervangende) leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.