De rechten van de personeelsvergadering bij reorganisaties

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Wet op de ondernemingsraden bevat een bijzondere vorm van directe medezeggenschap
voor het personeel, namelijk het bijeenkomen in een personeelsvergadering. In deze bijdrage worden de belangrijkste
rechten en bijzonderheden daarvan besproken. Tevens wordt schematisch weergegeven wat de...