Welke eisen gelden bij vordering tot naleving van cao door werknemersorganisatie?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Kan toewijzing van een vordering van een werknemersorganisatie (in casu een vakbond) jegens een werknemer tot nakoming van cao-verplichtingen alleen betrekking hebben op werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? Die vraag beantwoordt de Hoge Raad.