Benoeming voorzitter commissie Nationaal Groeifonds

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem is benoemd als voorzitter van de onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds. Conform afspraak heeft de commissie de voorzitter uit haar midden voorgedragen. Minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën hebben deze voordracht overgenomen en hebben Dijsselbloem benoemd.