De procedurele aspecten van de transitievergoeding anno 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Sinds de invoering van de transitievergoeding is er het nodige veranderd aan deze regeling. Hierbij een overzicht van de procedurele aspecten van de transitievergoeding anno 2021, als introductie op een actuele, tijdelijk gratis beschikbare Practice Note over dit onderwerp in OpMaat Arbeidsrecht+.

Vervaltermijn transitievergoeding

De vervaltermijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter om aanspraak te maken op de transitievergoeding is drie maanden (art. 7:686a lid 4 sub b BW). Deze termijn is fataal en kan niet worden gestuit of verlengd. Ook dient de rechter de vervaltermijn ambtshalve te toetsen. Dus zelfs indien de werkgever geen beroep doet op de vervaltermijn, is de rechter verplicht om na te gaan of het...