Rechtersvereniging: temper hoge verwachtingen over inloopkamer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op 15 maart ging de landelijke inloopkamer van start. Daarmee hoopt de rechtspraak om de lange wachttijden voor rechtzoekenden te verkorten. Bij de gerechten is er serieuze belangstelling voor zo’n inloopkamer: de rechtbanken Gelderland, Limburg, Midden-Nederland, Oost-Brabant, Rotterdam en Den Haag hebben aangegeven daarvan gebruik te willen maken. Dat geldt ook voor de gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en ‘s-Hertogenbosch....