Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers decentrale overheden 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd, evenals de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. Nieuw in de handreiking is het hoofdstuk over de werving en selectie van politieke...