Rechtspraak gaat toedeling van zaken aan rechters transparanter maken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Code zaakstoedeling is op 27 januari 2020 vastgesteld door het Overleg van presidenten van de gerechten en leden van de Raad voor de rechtspraak, en is op 1 april 2021 in werking getreden. Alle rechtbanken en gerechtshoven maar ook de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hanteren voor hun organisatie nu eigen zaakstoedelingsregels die op deze code zijn gebaseerd....