Besluit Beroep in Belastingzaken geactualiseerd

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De voornaamste wijzigingen zijn:
- Vereenvoudiging van de wijze waarop de rechter de procesmachtiging van de inspecteur kan nagaan;
- Een regeling voor het uitzonderlijke geval dat de inspecteur een wrakingsverzoek nodig vindt; en
- Vergoeding van wettelijke rente als de vergoeding van...