Grip op verzuim

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

We zien dat het verzuim in Nederland toeneemt, ook in de advocatuur. Het gemiddelde verzuimpercentage was in 2014 nog 3,7%, maar is in 2020 opgelopen tot 4,75%. Ongeveer de helft van alle verzuimgevallen was werkgerelateerd. Maar ook bij verzuim door een niet-werkgerelateerde oorzaak moet de werkgever tóch het loon voor twee jaar doorbetalen.

Verzuimcoaches

Als werkgever kan het, ongeacht de reden van verzuim, lastig zijn om een goede aanpak toe te passen. Daarnaast laten bovenstaande cijfers zien dat een laag verzuimpercentage en een snelle terugkeer van zieke werknemers niet vanzelfsprekend is. De verzuimcoaches van Mutsaerts zijn gericht op het verlagen van verzuim en het versnellen van het re-integratietraject. Verzuim kan een advocatenkantoor namelijk veel geld kosten en zorgt vaak voor een verstoring van de werkzaamheden. Maar wat kunnen de verzuimcoaches van