Conclusie plv-AG: advocaat stelt zich niet volgens de regels, toch moet de zaak opnieuw

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een advocaat die zich stelt in een procedure, moet dit in principe met ‘een separaat schrijven’ doen. Maar wat als een advocaat enkel een ‘stelmail’ zonder bijlage aan de griffie stuurt, het hof dit wel opvat als stelbericht, maar vervolgens nalaat c.q. vergeet de zittingsdatum door te geven aan de advocaat?

Na het hoger beroep in een strafzaak – een verdachte wordt veroordeeld voor diefstal – klaagt de Amsterdamse advocaat Bakker in cassatie dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geen afschrift van de dagvaarding aan de advocate van de verdachte had gestuurd. Ook onderzocht het hof niet waarom zij afwezig was op de zitting, terwijl ze zich toch als raadsvrouw had gesteld bij de strafgriffie van het hof. Ze verzocht hierbij bovendien om op de hoogte te worden gehouden over de zaak.

Toch schitteren zowel verdachte als de advocate op 4 oktober 2019 door afwezigheid bij het hof, waarna de verdachte bij verstek wor...