Cyber Security Raad: ‘Meer geld naar OM voor bestrijding cybercrime’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Cyber Security Raad waarschuwt in het rapport dat de digitale veiligheid in Nederland onder druk staat; het nieuwe kabinet zou 833 miljoen euro moeten investeren om de cyberweerbaarheid te vergroten. Die weerbaarheid kan alleen optimaal tot stand komen als de bestrijding van cybercriminaliteit op orde is. De raad stelt in het door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden adviesrapport dat daarvoor in de gehele strafrechtketen moet worden geïnvesteerd....