Advocatuur aan informateur Tjeenk Willink: schenk aandacht aan rechtsbijstand

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en 24 advocatenverenigingen vragen informateur Tjeenk Willink om bij de formatie aandacht te schenken aan de gefinancierde rechtsbijstand. Ze vragen onder meer om investeringen in ‘adequate vergoedingen voor rechtsbijstand’ van jaarlijks 150 miljoen euro.

Foto Herman Tjeek Willink: ANP / Robin Utrecht

De rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden staat al jaren fors onder druk, schrijven ze in een brief, terwijl juist de Toeslagenaffaire heeft laten zien ‘hoe ongelooflijk belangrijk de laagdrempelige toegang tot goede gefinancierde rechtsbijstand is als onderdeel van een goed werkende rechtsstaat’.

De NOvA en de verenigingen vragen Tjeenk Willink dan ook om de aanstaande coalitiepartijen de volgende punten mee te geven in de formatie: jaarlijkse investeringen à 150 miljoen euro om de vergoedingen voor sociaal advocaten op te schroeven, ...