Verjaring verandert bij het innen van een dwangsom

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Medio november 2020 is de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldregeling Awb aangenomen. Deze wet verandert onder andere de verjaringstermijn bij het innen van een dwangsom (titel 4.4 Awb). Een overzicht van de veranderingen.