Waaraan kent de rechter meer gewicht toe: rapport verzekeringsarts of rapport arboarts?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Zowel de arboarts als de verzekeringsarts hebben de taak vast te stellen of er sprake is van een ziektebeeld van werknemer en zo ja, wat de medische beperkingen van deze werknemer zijn.
Uit deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden volgt dat medisch deskundigen in de praktijk van...