Handelingen van medisch beroepsbeoefenaar in de privésfeer: tuchtrechtelijk verwijtbaar?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De tuchtrechter toetst een klacht aan twee tuchtnormen uit de Wet BIG. De eerste tuchtnorm heeft betrekking op het handelen of nalaten in strijd met de zorg die de beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid behoort te betrachten. De tweede tuchtnorm heeft betrekking op gedragingen die in strijd zijn met ...