Rangwijziging bij pandrechten is (toch) mogelijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voor hypotheekrechten voorziet de wet in een mogelijkheid tot rangwijziging (art. 3:262 lid 1 BW). Die mogelijkheid tot rangwijziging biedt de wet niet voor pandrechten. De Hoge Raad oordeelt evenwel dat de mogelijkheid tot rangwijziging van pandrechten (ondanks het feit dat dit niet uitdrukkelijk...