Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken 2020: Gemeenten enthousiast over proeftuinen, bezorgd over condities voor wijkaanpak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De voortgangsrapportage van het Programma Aardgasvrije wijken over 2020 laat zien dat gemeenten positief zijn over het kunnen leren in de proeftuinen. En de rapportage levert ook een goed beeld van wat er in de proeftuinen geleerd is en ook wat er nog nodig is om een wijkaanpak goed in te richten en ook te kunnen opschalen.