‘Verstopte’ herleving van de spoedwet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In verband met de coronacrisis kwam de regering in april 2020 met een spoedwet: de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. Deze spoedwet maakte het mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten, die van rechtswege eindigden in de coronacrisis, tijdelijk te verlengen met 1 tot 3 maanden. De bedoeling van die spoedwet was om gedwongen verhuizingen of dakloosheid te voorkomen. Op grond van de spoedwet golden allerlei regels. Zo moest de huurder tijdig een verzoek om verlenging indienen en was de verhuurder in bepaalde gevallen verplicht om de gevraagde verlenging te accepteren. Die spoedwet, die aanvankelijk gold tot 1 september 2020, is in juni 2020 middels een Koninklijk Besluit verlengd tot 1 november 2020. Concreet betekende dit dat tijdelijke huurovereenkomsten onder voorwaarden verlengd konden worden tot 1 november 2020,  » Read More...