BTW-vrijstelling kan van toepassing zijn op advocaat die optreedt als curator

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Hof van Justitie oordeelt dat bepaalde diensten die worden verricht ten behoeve van wettelijk handelingsonbekwame meerderjarigen een economische activiteit vormen. Deze diensten vormen ‘diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid’.