Europees toezicht op de advocatuur nodig?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Europese Commissie presenteert dit voorjaar een plan voor centraal toezicht op anti-witwas-bepalingen door financiële instellingen. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de advocatuur. Zelfregulering door de balie heeft de voorkeur, stelt advocaat Rob van der Hoeven. Door Rob van der Hoeven, advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam en voorzitter van de Adviescommissie Strafrecht van de NOvA. Dit voorjaar presenteert de Europese Commissie de concrete uitwerking van plannen om te komen tot een centraal Europees toezicht op de naleving van de anti-money laundering bepalingen (“AML-bepalingen”; in Nederland: de Wwft) door financiële instellingen. Door een aantal forse incidenten bij Europese banken is in Brussel zorg ontstaan over deze naleving. Voorts is onvrede ontstaan doordat de anti-witwas richtlijnen in verschillende lidstaten niet tijdig en op uiteenlopende wijze zijn geïmplementeerd.  » Read More...