Jaarverslag 2020 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In 2020 werd de Afdeling bestuursrechtspraak geconfronteerd met twee uitzonderlijke gebeurtenissen: de coronacrisis en stevige kritiek (van de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen). Ondanks beide hordes is het werk
doorgegaan en zijn ook in 2020 stappen gezet in de...