Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tegen een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan bezwaar, beroep en/of hoger beroep worden ingesteld - mits sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Maar wanneer is hiervan sprake? In deze uitspraak wordt daar duidelijkheid over gegeven.