Webinar JOR Actueel Ondernemingsrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Meer over deze cursus In twee uur op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht Het CPO heeft in samenwerking met Sdu «JOR» webinars ontwikkeld. Tijdens het webinar worden de meest belangwekkende ontwikkelingen en jurisprudentie op het terrein van het ondernemingsrecht besproken. Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentieplatform Zoom. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies. Aan bod komen o.a. de onderwerpen: bestuurdersaansprakelijkheid, enquêterecht, uitkoop, concernverhoudingen, overnamegeschillen, geschillenregeling en medezeggenschapsgeschillen. De te bespreken jurisprudentie ziet dus op corporate litigation in brede zin. Het cursusmateriaal bestaat uit een speciaal voor u samengestelde digitale «JOR»-bundel met daarin opgenomen de door de docent te behandelen jurisprudentie.  » Read More...