Benoeming burgemeester Weert

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Weert. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 25 mei 2021.