DNB legde last onder dwangsom op aan een natuurlijk persoon

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een natuurlijk persoon die de medewerkingsplicht ex art. 5:20 Awb overtrad door geen volledig gevolg te geven aan een informatievordering van de toezichthouder.