Ruimere toegang tot bestuursrechter in omgevingsrechtzaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist. Aarhus-besluiten De uitspraak van de Afdeling is een direct gevolg van het ‘Varkens-in-nood’-arrest van het Hof van Justitie van de EU van 14 januari. Daarin oordeelde het Hof dat artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat onder meer de toegang tot de rechter regelt in besluiten over milieuaangelegenheden, de zogenoemde ‘Aarhus-besluiten’. Artikel 6:13 Awb bepaalt dat het beroepsrecht op de bestuursrechter afhankelijk is van deelname aan de zogenoemde uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. Jurist Marcel Middelkamp, die de Stichting Varkens in Nood bijstond in de milieuzaak bij het Europese hof, vertelde in februari in Mr. al over dit ‘bommetje onder het bestuursprocesrecht’. Onderdelen De uitspraak van de Afdeling betekent dat belanghebbenden in alle omgevingsrechtelijke zaken waarin de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is,...