Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze procedure moest de vraag beantwoord worden of een traineeship contract als een stageovereenkomst kwalificeerde, of als arbeidsovereenkomst. Als de door de stagiair te verrichten werkzaamheden in overwegende mate in het belang zijn van de gevolgde opleiding, dan is een stageovereenkomst vaak ...