Betere klachtregeling OM-personeel over integriteit en sociale veiligheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Eind 2018 deed de FNV onderzoek naar de integriteit bij de rijksoverheid. Daaruit bleek dat één op de zes medewerkers van de rijksoverheid zich regelmatig onder druk gezet voelt om niet integer te handelen. Integriteitsschendingen kwamen ook voor bij het Openbaar Ministerie: het rapport-Fokkens (april 2019) was voor de FNV aanleiding om zich in te zetten voor de verbetering van de sociale veiligheid van het OM-personeel, zoals een betere (onafhankelijke) klachtafhandeling. Daarvoor werd in mei 2020 een Integriteitscommissie JenV ingesteld. In dat eerste (ruim half) jaar kwamen er zestien meldingen binnen, waarvan de...