A-G HvJ EU pleit voor uitgebreidere motivering nalaten stellen prejudiciële vragen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Advocaat-generaal Bobek concludeert dat een nationale rechter die besluit om geen verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen afdoende moet motiveren aan welke voorwaarden voor het stellen van prejudiciële vragen niet is voldaan en waarom dat het geval is. De A-G is daarbij van...